CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU Xem tất cả

Tường cây nhà xưỡng

Tường cây nhà xưỡng

Vườn hoa tường

Vườn hoa tường

Tường hoa

Tường hoa

Tường cây di động

Tường cây di động

tường cây

Quán sky Bar

khung tường cây di động

khung tường cây di động even oto 2014

CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN Xem tất cả

Thiết kế tường xanh

Thiết kế tường xanh

Thiết kế tiêu biểu tường xanh

Thiết kế tiêu biểu tường xanh

Vườn cây

Vườn cây

Spa quận 3

Spa quận 3

Thi công sân vườn

Thi công sân vườn

Tường xanh trang trí

Tường xanh trang trí

Resort Mũi Né

Resort Mũi Né

Tuong cay BIDV

Tuong cay BIDV

HOA CẢNH Xem tất cả

Bông Sen (Nelumbo nucifera)

Bông Sen (Nelumbo nucifera)

Hoa ngũ sắc (Lantana camara)

Hoa ngũ sắc (Lantana camara)

Cây bóng nước (Impatiens balsamina)

Cây bóng nước (Impatiens balsamina)

Hoa Cúc (Aster)

Hoa Cúc (Aster)

EGV - TRỒNG RAU SẠCH

EGV - TRỒNG RAU SẠCH

ECO WALL - TƯỜNG ĐỨNG

ECO WALL - TƯỜNG ĐỨNG

ECO CELL - VƯỜN TRÊN MÁI

ECO CELL - VƯỜN TRÊN MÁI